Projekt InnoVET for Tourism


Za postizanje šireg aktiviranja resursa i održivog razvoja turističke destinacije nužno je u proces uključiti sve ključne dionike i uzeti u obzir sve njihove ideje, probleme i interese. Zbog toga se u projektu koristi princip otvorenih inovacija s ciljem da se zajednički osmisli i implementira model za participativno upravljanje turističkom destinacijom na temelju podataka. U prikupljanje i primjenu podataka uključene su javne institucije, obrazovne ustanove, poduzetnici i lokalne zajednice. Na taj se način kroz model četverostruke spirale prikupljaju ideje i prijedlozi izvan uobičajenih načina razmišljanja i potiču promjene izvan okvira onog što bi svaka pojedinačna organizacija mogla sama inicirati.  

Cilj projekta je implementirati rješenje koje nudi sinergijski efekt rješavanja izazova u upravljanju turističkom destinacijom i probleme strukovnog obrazovanja u turizmu. GIS tehnologija i sve šira popularnost građanske znanosti i masovnog prikupljanja podatka su alati koji u turizmu još nisu našli širu primjenu iako za to postoji veliki potencijal s obzirom na masovnost ponuđača i korisnika turističkih usluga. Ovaj se projekt zbog toga usmjerava na sljedeće konkretne izazove:

  • Nedostatak digitalizirane baze turističkih atrakcija
  • Neiskorištene mogućnosti IT alata, a naročito GIS-a i masovnog prikupljanja podataka/građanske znanosti
  • Izostanka suradničkog pristupa upravljanju turističkom destinacijom
  • Ograničenog korištenja digitalnih rješenja u strukovnom obrazovanju na primjenjiv i svrsishodan način u skladu s potrebama tržišta rada

Zato se kroz projekt razvija InnoVET rješenje sa sljedećim komponentama:

  • priručnik za primjenu građanske znanosti i participativnog turizma za upravljanje destinacijom na temelju podataka
  • metodološki alat za primjenu građanske znanosti/masovnog prikupljanja podataka i digitalnih rješenja u strukovnom obrazovanju za turizam
  • aplikacija i platforma za masovno prikupljanje podataka o turističkim atrakcijama
  • aplikacija i platforma za prijavu onečišćenja okoliša i oštećenja turističke infrastrukture
  • priručnik kako koristiti IT i koncept građanske znanosti za razvoj novih proizvoda

Rješenje će se testirati u više turističkih destinaciji u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji na način da će učenici strukovnih škola u sklopu terenske nastava korištenjem mobilnih uređaja mapirati potencijalne turističke atrakcije u svojoj okolini. Tako će, uz autorizaciju nositelja i partnera na projektu, nastati digitalna baza turističkih atrakcija u turističkim destinacijama u kojima će se provoditi projekt. Bazu će moći nadopunjavati ostali dionici u destinaciji (djelatnici TZ, članovi planinarskih i sličnih udruga, te svi zainteresirani). Podršku učenicima će pružiti nastavnici u strukovnim školama temeljem razvijenog metodološkog alata. 

Ideja vezana uz primjenu podataka se vodi istim participativnim pristupom, odnosno uključuje lokalne zajednice u idući korak osmišljavanja turističkih proizvoda kojima bi mapirane turističke atrakcije valorizirali na odgovarajući način. Kroz projekt se razvijaju obrazovni materijali i aktivnosti koji će od podatka uz pomoć znanja i ideja mladih stvoriti nove turističke proizvode u turističkoj destinaciji. Na taj se način primjenjuje pristup „od atrakcije do proizvoda“ za što se u okviru projekta razvijaju obrazovni i IT alati koji će biti podrška mladima, ali i drugim članovima zajednice, da se uključe u planiranje i razvoj turizma u svojoj sredini. 

U kontekstu održivosti rješenja ali i participativnog pristupa razvoju turizma, uključena je dodatna funkcionalnost aplikacije. Ideja iza te funkcionalnosti je usmjerena na osnaživanje lokalne zajednice za održivi razvoj turizma kroz brigu o turističkoj infrastrukturi i okolišu. Aplikacija koja služi za mapiranje atrakcija uključuje i funkcionalnost prijave okolišnih problema i potencijalnih oštećenja infrastrukture. Konkretno, nakon što su mapirane turističke atrakcije, aplikacija postaje alat kojim se može upravljati atrakcijama i voditi briga o zaštiti istih. Tako doprinosti usklađenoj brizi o okolišu i turističkim atrakcijama te osigurava podršku održivom razvoju turizma u turističkoj destinaciji. 

Projekt InnoVET for tourism je financiran iz programa Erasmusa +  te traje od 1.10.2023. do 30.09.2024. Vrijednost projekta je 250.000 €, a partneri na projektu su: Turistička zajednica Karlovačke županije kao nositelj, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac, Ferial d.o.o. Karlovac,  Ericsson Nikola Tesla d.d., Zavod za turizam iz Maribora, Srednja škola za ugostiteljstvo i turizam Maribor, konzultantska kuća Gostur i Ugostiteljsko-turistička škola Beograd.