Novo imenovanje

Novo imenovanje
Odlukom 31.10.2016. godine Filip Trezner ovlašten je za zastupanje Feriala d.o.o. od trenutka upisa Odluke u Sudski registar. Od tog datuma Ferial d.o.o. je izmijenio i tvrtku u Ferial za multimedijske i poslovne usluge.